Frågor och svar om fiberutbyggnaden

Vad kostar fiberanslutningen?

Kapitalinsatsen kommer att ligga mellan 21- och 27 000 kr beroende på hur många som ansluter sig.

Vi återkommer med priset när beställningarna kommit in och vi ser hur lågt vi kan pressa det. Det beror mycket på hur många som hänger på. Du kan alltid ångra din beställning fram till en tidpunkt som kommer att aviseras senare.

Den löpande utgiften per månad för att täcka föreningen drift och underhåll är 125 kr per månad

För tjänster finns två alternativ:

  • Gruppanslutning för Telia bredband 250/250 och TV med ca 20 kanaler för 259 kr per månad
  • Öppen Fiber där du kan välja tjänsteleverantör och även nyttja tidsbegränsade erbjudanden. Se bredbandswebben.se för mer information

Vad innebär det att vara med i en ekonomisk förening?

Din kapitalinsats för fibern anslutningen innebär att du blir medlem i Svenneby Bottna Södra Fiber ekonomisk förening (org.nummer 769624-4313) med ca 400 medlemmar. Föreningen är vid mycket god ekonomisk ställning. Din risk att förlora kapitalinsatsen och fiberanslutningen är minimal.

Det är ekonomiska föreningar som i huvudsak verkar för fiberutbygganden inom västra Götalands landsbygdsområden.

När genomförs projektet?

Byggstart planeras till september 2022 och genomförandet sker under ca 6 månader. Vädret påverkar såklart, men detta är planen

Varför fiber?

Fiber ger en stabil höghastighetsuppkoppling till huset för HD TV och andra bredbandskrävande tjänster. Nätet byggds idag för 1Gbps överföringshastighet till varje hus från den centrala noden och kan på sikt ökas till 25Gbps.

Fiberanslutning ökar värdet på din fastighet och likställs av många idag så som tillgång el och VA, men på frivillig väg. På sikt kommer integrationen mellan mobilnäten och fasta fibernäten att öka och 5G och 6G tjänster kommer högst sannolikt att tillhandahållas inomhus, genom fiberanslutningen, då högre frekvenser med kortare räckvidd kommer att nyttjas (s.k. millimetervåglängder mot dagens cm våglängder)

Får föreningen ekonomiskt stöd för utbyggnaden?

Ja, Post och telestyrelsen har medgivit ett bidrag för vissa fastigheter inom utbyggnadsområdet (ett 40-tal). Föreningen förhandlar även med kommunikationsoperatören om extra stöd.

Det viktigaste ekonomiska stödet kommer från dig som kund genom kapitalinsatsen.

 

 

 

 

 

 

Fasadbox

 

 

 

 

 

 

 

Medieomvandlare som ska placeras på väggen nära den punkt där fibern kommer in till huset och nära en elkontakt (skarvsladd fungerar naturligtvis)

Hur ansluts mitt hus till fibernätet?

I normala fall kommer fibern att grävas från närmaste väg, detta görs med en större grävmaskin. Från gatan in till ditt hus görs tomtgrävning, hur detta kommer göras är ännu inte klart. Detta görs såklart med försiktighet och omsorg.

På fasaden monteras en fasadbox och på insidan väggen blir det en medieomvandlare