Så fungerar en fiberförening

Fiberförening, vad är det?

En fiberförening är en ekonomisk förening som ägs av de som har en fiberanslutning. Fiberföreningen bildades 2010-2011 genom ett initiativ av boende i bygden. Efter ett stort arbete av många fanns tillräckligt stort intresse för att bygga ett gemensamt ägt fibernät.

Föreningen sökte EU-bidrag och bygget började 2012, hösten 2014 var vi igång.

En ekonomisk förening fungerar ungefär som ett aktiebolag, del av det du betalar för att ansluta ditt hus till fibernätet är din insats i den ekonomiska föreningen.

Föreningen drivs som ett bolag med en styrelse och en operativt ansvarig.

Vår strategi är att verksamheten skall drivas på ett professionellt sätt, vi har partners som är bra på ekonomisk förvaltning och på service och underhåll. Detta gör att ekonomin är trygg och att det kommer någon och lagar fel som ibland uppstår.

De privatpersoner som har ett hus i vårt område kan bli med huset bli medlem i föreningen. Till alla medlemmar i föreningen levererar vi en trygg, stabil och säker fiberförbindelse. Ifall du vill engagera dig i föreningen blir vi jätteglada, hör i så fall av dig till vår operativt ansvarige Per Persson.