Styrelse

Styrelsen för Svenneby Bottna Fiber ekonomisk förening

Ola Gynäs, ordförande
Maud Lundgren Walther, kassör
Arthur Hansson
Rune Johansson
Christina Finn

Kontaktuppgifter
Svenneby Bottna Fiber ekonomisk förening
Pelle Persson, tel. 0702-406611

Pelle är kontaktperson i alla frågor rörande föreningens drift, bland annat fakturor, fel, nyanslutningar, hemsidan och en massa annat.

Adress:
Svenneby Bottna Fiber ekonomisk förening

REVISORER:
Inger Andersson
Sterner Andersson

Suppleant
Elisabeth Åström

VALBEREDNING:
Eva Persson, sammankallande
Lillemor Blad