Styrelse

Styrelsen för Svenneby Bottna Fiber ekonomisk förening

Ola Gynäs, ordförande
Maud Lundgren Walther, kassör
Olav Lurås
Niclas Melander
Rune Johansson

Kontaktuppgifter
Svenneby Bottna Fiber ekonomisk förening
Per Persson
Täcklebo 6
455 98 Dingle
Tel. 0702-406611

Pelle är kontaktperson i alla frågor rörande föreningens drift, bland annat fakturor, fel, nyanslutningar, hemsidan och en massa annat.

REVISORER:
Inger Andersson
Sterner Andersson

Suppleant
Elisabeth Åström

VALBEREDNING:
Eva Persson, sammankallande
Lillemor Blad