Styrelse

Styrelsen för Svenneby Bottna Fiber ekonomisk förening

Ola Gynäs, ordförande
Helen Blad, sekreterare
Maud Lundgren Walther, kassör
Olav Lurås
Niclas Melander

Kontaktuppgifter
Svenneby Bottna Fiber ekonomisk förening
Per Persson
Täcklebo 6
455 98 Dingle
Tel. 0702-406611

Pelle är kontaktperson i alla frågor rörande föreningens drift, bland annat fakturor, fel, nyanslutningar, hemsidan och en massa annat.

REVISORER:
Inger Andersson
Sterner Andersson

Suppleant
Elisabeth Åström

VALBEREDNING:
Eva Persson, sammankallande
Thomas Johansson
Lillemor Blad