Om nätet

Svenneby Bottna Fiber äger och driver ett optiskt fibernät i socknarna Bottna och Svenneby i södra änden av Tanums kommun. Fibernätet består av ungefär tio mil fiberkanalisation och ansluter knappt 400 hem, fritidshus, företag, skolor och kommunala anläggningar.

Optisk fiber ger möjlighet till snabb och stabil anslutning till internet, att ha telefon och titta på TV 

I fibernätet är Telia kommunikationsoperatör och levererar dels en kollektiv tjänst, TV, telefon och internet till ett paketpris, dels kan man köpa tjänster via oppenfiber.se

Om du vill ansluta ditt hus eller din verksamhet, tag kontakt med föreningen, se kontaktuppgifter under kontakt.