Om nätet

Svenneby Bottna Fiber bygger ett optiskt fibernät. Signalen skickas hem till dig i form av ljussignaler som går genom glasfiber.

Svenneby Bottna Fiber ägs gemensamt av oss som valt att dra in fiber till våra hus och har med hjälp av ByNet tagit fram en plan för hur fibernätet skall byggas. En av föreningen kontrakterad entreprenör plöjer ner en plastslag till alla som skall ansluta sig.

När alla hus har en slang framdragen kommer fiberkabeln dras i densamma. Sen skall allt kopplas ihop, dels i alla hus dels i en central kopplingspunkt.

Efter allt detta är klart kan vi koppla in TV´n, telefoner och datorer i våra hus och njuta av vårt gemensamma fibernät.