Hem

Välkommen till Svenneby Bottna hemsida

Klicka här om du vill ha fiber svennebybottnafiber.se/villhafiber

Vi är ca 400 medlemmar som driver vårt eget fibernät och försöker därigenom pressa kostnaderna för oss medlemmar, så att vi kan förfoga över en bra bredbandsuppkoppling till ett vettigt pris. 

Vår fiberuppkoppling skall öka våra möjligheter att leva och verka i en glesbygd.

Eftersom vi är övertygade att fiber är framtidens infrastruktur, som vi kommer leva med i decennier framöver, ser vi helst att så många fastigheter som möjligt är uppkopplade mot internet med fiber. Desto fler som ansluter sig till vårt gemensamma fibernät, desto större möjligheter har vi att bygga ett robust och säkert fibernätverk.

Välkommen till Svenneby Bottna Fiberföreningen för en tryggare framtid