Årsstämma 11 maj

Det börjar dra ihop sig till årsstämma i Svenneby Bottna fiber. Alla är välkomna till Bottna sockenstuga lördagen den 11 maj klockan 11.

Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar och en informationsstund därefter. Fika till alla.

Eventuella handlingar till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet, kontakta Pelle Persson 0702-406611.

Kallelse kommer skickas till alla medlemmar innan årsmötet, årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på svennebybottnafiber.se

/Styrelsen