Fortsatta problem vid Skärkäll

Uppdatering 2019-07-24 12:46, åtgärd genomförd. Kontrollerat med en anslutning som nu återigen är uppe.
Insats avslutad!

I förra veckan grävdes stamfibern till Skärkäll och Dalarna av. Avgrävningen lagades efterföljande dag. Tyvärr visar det sig att denna lagning inte var tillräcklig.

Fortsatt skada är felanmäld till vår servicepartner som kommer åtgärda problemen.

Ni i Skärkäll och Dalarna vars fiber inte fungerar, hör av er till mig med namn och adress i ett sms 0702-406611.

Denna post uppdateras när mer information finns.

/Pelle

Sommaren kommer även 2019….

Var så säker eftersom årsstämman i vår fiberförening nu är genomförd.

Först ett stort tack till alla som anslöt till stämman denna regniga och kalla söndag. Knappt hade vi klubbat igång årsmötet förrän solen tittade fram och värmde oss alla.

Årsmötet gav vid handen att föreningen mår bra och att vi kraftsamlar mot tidigare välkända honnörsord som ordning och reda, säkerhet, redundans.

Ett steg i den riktningen är den nu pågående utredningen om den tekniska förvaltningsplanen, försenad, javisst men på gång. När den utredningen är färdig kommer vi få en mycket bättre uppfattning om hur mycket resurser vi behöver i kassakistan för att ekonomin skall fortsätta att vara stabil och stark.

Efter påtår och en extra bulle röstades för styrelsens ansvarsfrihet och valberedningen presenterade den nya styrelsen, där vi gläds åt invalet av ledamoten Niclas Melander. De som lämnade styrelsen efter ett långt och välförtjänt arbete var Lars-Åke Björkman och Carina Berndtsson. Två slitvargar som nu får återgå till lugnare tillvaro. Tack för den styrelsetid som ni erbjöd oss.

Efter årsmötet genomfördes information och frågestund. Mycket trevligt och avspänt möte där aktuella frågor ventilerades.

Styrelsen ville särskilt informera om nya faktureringsrutiner och ett nytt anslutningsavtal.

Anslutningsavtalet, som nu är giltigt, kommer att sägas upp under hösten för att ersättas med ett nytt anslutningsavtal för att bättre motsvara tydlighet och krav på förening respektive medlem. Det nu giltiga anslutningsavtalet kan betraktas som ett avtal som passade oss när föreningen byggdes upp och startades. Det beskriver inte rättigheter och skyldigheter för förening respektive medlem på ett tillräckligt tydligt sätt. Därför har styrelsen låtit jurister omarbeta anslutningsavtalet för att tydliggöra de olika ansvaren. Vi återkommer snart med anslutningsavtalet och publicerar avtalet då på vår hemsida. Synpunkter och frågor kring avtalet är du välkommen med och använd gärna vår hemsida under ”Kontakt”.

 

 

Nya faktureringsrutinerär ett steg för att beskriva föreningens åtgärder vid utebliven eller felaktig betalning.

Det är idag inget stort problem men ibland inträffar fakturor som förfaller för betalning. Många kraftiga ord har höjts om inkasso och andra åtgärder men styrelsen har valt att gå en annan väg för att pröva om vi inte kan handha dessa avvikelser själva (problemet med Inkasso är att betalningsansvarig drabbas av ett antal onödiga extrakostnader och riskerar betalningsanmärkning).

Styrelsens förslag är att efter förfallodagen skickas det ut två betalningspåminnelser, den första efter tio dagar och den andra efter tjugo dagar. Vi avvaktar ytterligare ett antal dagar för att därefter koppla bort aktuell fiberanslutning. För att fiberanslutningen återigen skall kopplas in, måste samtliga kostnader i samband med ursprungsfakturan var betalda och därutöver en extra inkopplingsavgift. Dyrt, javisst men betydligt lindrigare än inkasso. Vi kommer enbart ta betalt för föreningen faktiska kostnader.

Vi återkommer under sommar och höst med den slutliga utformningen både av anslutningsavtal och faktureringsrutiner samt en beslutad tidpunkt när de träder i kraft.

E-faktura eller Autogiro, två betalningsalternativ för en enklare tillvaro. Vill du slippa faktureringsavgift finns idag dessa två betalningssätt som på ett säkert sätt tillser att betalningen kommer till rätt ställe på rätt tid. Autogiro skulle jag rekommendera till de personer som känner att det är skönt att slippa hålla ordning på betalningsmånad och förfallodag och för de som gärna vill se fakturan innan betalning finns E-faktura som ett bra alternativ.

Bägge dessa betalningsalternativ finns beskrivna på vår hemsida under rubriken -Om föreningen/fakturering.

Vill du anmäla dig för ett av betalningsalternativen ber vi dig att följa instruktionerna så kommer det att gå bra.

Önskar dig en bra sommar med mycket värme och fina bad

Hälsningar Ola