Avgrävning vid Skärkäll – avhjälpt

Måndagen den 16 juli grävdes den fiber som matar Skärkäll och Dalarne av.

Avgrävningen är anmäld till vår tekniska service som kommer börja laga skadan under morgondagen. Knappt 20 kunder är drabbade.