Årsstämma 22 april

Söndagen den 22 april klockan 11.00 går årets stämma av stapeln i Bottna Sockenstuga. Föreningen bjuder på fika.

Årsmöteshandlingar är utskickade till alla medlemmar enligt vad som sägs i stadgarna.

Kallelse stämma 2018