Föreningsstämma 5 juni – handlingar

Årsstämma för Svenneby Bottna fiber genomförs som tidigare meddelat lördagen den 5 juni klockan 11. Då Folkhälsomyndighetens restriktioner nu så med medger kommer stämman genomföras utomhus vid Bottna Sockenstuga.

Stämman innehåller förutom det vanliga, bokslut och styrelseval, även två förslag från styrelsen. Ett förslag är en stadgeändring och det andra handlar om styrelsearvode.

Handlingarna, öppnas i nytt fönster/flik