Föreningsstämma 5 juni 2021

Svenneby Bottna fiber ekonomisk förening kallar härmed till ordinarie årsstämma lördagen den 5 juni klockan 11.00

Då vi idag inte vet hur coronarestriktionerna ser ut vid tiden för stämman återkommer vi med information om hur stämman genomförs, vår förhoppning är att kunna genomföra den i trädgården vid Bottna Sockenstuga.

Kallelse kommer skickas per post till samtliga medlemmar, möteshandlingar kommer publiceras här på föreningens hemsida när mötet närmar sig.

Kontakta operativt ansvarig Per Persson om du har något ärende till stämman, eller om du har några frågor

Välkomna på stämma

Styrelsen för Svenneby Bottna fiber