Driftstörning 2021-04-13 – löst

Driftstörning 2021-04-14

Ny information överst, uppdateringar löpande.

0953 ärendet avslutas
0952, tekniker meddelar att problemet är löst, alla anslutningar åter igång
0913, ny information från Telia, endast en switch drabbad, dvs 24 anslutningar.
0830, tekniker på väg ut
0800, telia meddelar att flera switchar är nere i alla noder. Felsökning pågår.