Kommande avbrott i Bottna

En fiberslang har blivit skadad i samband med att Trafikverket rensade diken.

För att ersätta den skadade tryckningen har en ny gjorts, fibern kommer ersättas på en sträcka av knappt hundra meter.

I samband med arbetet kommer det bli avbrott på ett trettiotal anslutningar. Arbetet kommer göras under en dag, osäkert hur många timmar det blir avbrott.

Anslutningar i nordöstra delen av Bottna, från Röddebacken till Utgård och från Mossedalen till Gisslegärde.

Vi har ännu inget datum för arbetet.

Kontakta Pelle Persson 0702-406611 om ni har några frågor.

Uppdatering 2021-09-13 16:00
Avbrott kommer göras den 23 september