Planerat driftavbrott i Bottna 23 september

Den 23 september kommer ett driftavbrott ske för några anslutningar i Bottna. Avbrottet kan komma att pågå under hela dagen.

Anslutningar i nordöstra delen av Bottna, från Röddebacken till Utgård och från Mossedalen till Gisslegärde omfattas.

Kontakta Pelle Persson om du har några frågor 0702-406611