…läsning i hängmattan…

Sommaren och värmen anländ men byts ut då och då av en portion kalluft och lite regn vilket vi skall vara tacksamma för så att vi kanske slipper den extremtorkan som vi hade förra året.

Lagom till sommarens lata dagar så tänkte jag påminna om att vi kommer säga upp det anslutningsavtal vilket vi alla tecknade när vi hade bestämt oss för att beställa fiberanslutning. Informationen delgavs på årets stämma och vi lovade att återkomma i ärendet inklusive att vi ville publicera det nya avtalet som vi avser tillämpa.

Det nuvarande avtalet har fungerat bra under anläggnings- och uppbyggnadsskedet men saknar en hel del när nu anläggningen skall bibehållas, underhållas och få en långsiktig och bra förening.

Vi kommer under hösten (2019) att säga upp nuvarande anslutningsavtal och erbjuder samtidigt samtliga medlemmar att teckna ett nytt anslutningsavtal.

Det är ännu ingen brådska utan vi kommer ge oss alla god tid och möjlighet att komplettera med frågor. Vi har ännu inte beslutat vem ur styrelsen som skall leda arbetet men så fort detta är gjort kommer information även om detta.

Nuvarande anslutningsavtal

Kommande anslutningsavtal

Inom kort kommer även skärpta rutiner för betalning att tillämpas. När jag skriver denna inledning så måste jag framhålla att i huvudsak så har vi inga problem med utebliven betalning utan de allra flesta sköter sina betalningsrutiner perfekt men ibland uppstår diskussioner som inte gynnar föreningen. Vi kommer inom en snar framtid att införa rutiner för utebliven betalning som beskrivs i bilagan. Det är viktigt att framhålla, att föreningen, det är vi gemensamt och vi är så bra och starka som vi gemensamt orkar med.

Rutiner vid utebliven betalning

Arbetet med att ta fram en förvaltningsplan för fiberföreningen fortskrider och vi kommer redovisa detta arbete vid nästa årsstämma. Målet är att få kontroll på kostnader samt hitta bra möjligheter till förbättringar av vårt fibernät. Allt i syfte att få bättre och robustare fiberanslutning och få så låga framtida kostnader som möjligt.

Nu är det dags för bad så dyk i och njut av sommaren

Sommarhälsning

Ola Gynäs