Stämma 2019

Styrelsen har beslutat att stämman 2019 kommer att genomföras den 12 maj. Kallelse till ordinarie stämma kommer ske tidigast sex veckor före aktuellt datum och då via brev eller e-post samt annonseras via hemsidan.

Ola Gynäs