Tanum Tackar

Tanums kommun bjöd in till fest fredagen den 25 januari för att avtacka kommunanställda som gått i pension, som jobbat i 25 år, utdela priser för b la bästa bygget (där Paganders bygg blev prisade för sitt arbete med Vänboendet i Gerlesborg) bästa kulturfrämjandet, bästa folkhälsoprojekt och som final tackade kommunen alla fiberföreningar inom Tanums Kommun för det stora och gedigna arbete som har genomförts.
Det var en stor ära för mig att representera vår fiberförening och bli hyllad ihop med övriga fiberföreningar. Jag vill därför vidarebefordra tacket till alla våra medlemmar som genomförde arbetet och till alla markägare som lät oss passera deras marker och därigenom möjliggjorde för oss alla att få ett fungerande fibernät. TUSEN TACK
Ola Gynäs